Have you any question?

099524000

janata@fwu.edu.np

Notice Detail

Form Fill Up

  • By / Admin
  • Jan 17, 2023
  • Notice for: Student
स्नातक तह दोश्रो,पाचौ र सातौ सेमेष्टरको मौका परीक्षा फाराम सम्बन्धि सूचना